دکتر پریسا مقتدری

دکتر پریسا مقتدری

از آنجایی که "تولد" به خودی خود معنای آفریدن را به همراه دارد و برای تولد نوزادان باید به اطلاعات و مراقبت‌ها توجه بسزایی بشود. همکاری با خانم دکتر پریسا مقتدری، کارشناس مامایی برای آژانس حاشیه گرافیک دقت بسیار در تحقیقات اولیه برای شروع روند معرفی و طراحی را به همراه داشت. تیم حاشیه گرافیک برای طراحی لوگو، وب سایت، اوراق اداری و فعالیت در پیج اینستاگرام دکتر پریسا مقتدری تمامی مفاهیم موثر در تبلیغات که سبب ماندگاری محتوای تولید شده در ذهن مخاطبین میشود را لحاظ کرد تا این پروژه در ارزنده‌‌ترین وجه ممکن مسیرش را شروع کند.