تبلیغات

در آژانس تبلیغاتی حاشیه گرافیک هیچ کار تبلیغاتی انجام نمی‌شود مگر اینکه ابتدا محصول یا خدمتی که شما با توجه به نیاز جامعه و با عشق آن را ارائه می‌کنید کامل شناخته شود. همچنین شناخت دقیقی از آن گروه از مردم که می‌خواهید پیام تبلیغاتی شما را دریافت کنند لازم است. قبل از تبلیغات، ما نیاز به آگاهی از هدفی که شما تعیین کرده‌اید داریم اما هرگز برای آن هدف تبلیغ نمی‌کنیم، بلکه آژانس تبلیغاتی حاشیه گرافیک برای هدفی بالا‌تر از هدف تعیین‌شده توسط شما فعالیت می‌کند. ایده‌های بزرگ، استراتژی‌های علمی، خلاقیت، صداقت، رسانه‌های ATL و BTL، راهکارهای بازاریابی دیجیتال و هنرمندان همه در کنار هم نمونه‌های برجسته‌ای از موفقیت‌های برندهای داخلی و خارجی را در این آژانس به وجود آورده است که حاصل کار مشتریان موفق و هوشمند با افراد باهوش و خلاق ما در این سال‌ها بوده است. در این مسیر مطالعه محصول، خدمت نگارش استراتژی و طراحی و نگارش کمپین ٣۶٠ درجه، تولید انواع آگهی‌های تلویزیونی و رادیویی صورت می‌گیرد.

بازاریابی

ما بازاریابی را در درجه اول به عنوان یک فعالیت فراگیر در نظر میگیریم. تلاش میکنیم تا پیام مناسب به مخاطبان مناسب به طور مکرر  منتقل شود. برای هر کمپین، معیار و اهداف مشخص تعیین می کنیم.

 • کمپین آگاهی
 • مدیریت کمپین
 • نوشتن محتوا
 • ردیابی تبدیل
 • کپی رایتینگ
 • اینفلوئنسر مارکتینگ
 • تجزیه و تحلیل بازاریابی
 • داشبورد بازاریابی
 • استراتژی بازاریابی
 • برنامه ریزی رسانه ای
 • بازاریابی عملکرد
 • فیلمنامه نویسی
 • SEM
 • رسانه های اجتماعی
 • هویت کلامی
 • تولید ویدئو
 • محتوای وب سایت

مارکتینگ تجزیه و تحلیل بازاریابی داشبورد بازاریابی استراتژی بازاریابی برنامه ریزی رسانه ای بازاریابی عملکرد فیلمنامه نویسی SEM رسانه های اجتماعی هویت بازاریابی کلامی تولید ویدئومحتوای وب سایت کمپین آگاهی مدیریت کمپین نوشتن محتوا ردیابی تبدیل کپی رایتینگ اینفلوئنسر مارکتینگ تجزیه و تحلیل بازاریابی داشبورد بازاریابی استراتژی بازاریابی برنامه ریزی رسانه ای بازاریابی عملکرد فیلمنامه نویسی SEM رسانه های اجتماعی هویت بازاریابی کلامی تولید ویدئو محتوای وب کمپین آگاهی مدیریت کمپین نوشتن محتوا ردیابی تبدیل کپی رایتینگ اینفلوئنسر مارکتینگ تجزیه و تحلیل بازاریابی داشبورد بازاریابی استراتژی بازاریابی برنامه ریزی رسانه ای بازاریابی عملکرد فیلمنامه نویسی SEM رسانه های اجتماعی هویت بازاریابی کلامی تولید ویدئومحتوای وب دیجیتال مارکتینگ کمپین آگاهی مدیریت کمپین نوشتن محتوا ردیابی تبدیل کپی رایتینگ اینفلوئنسر مارکتینگ تجزیه و تحلیل بازاریابی داشبورد بازاریابی استراتژی بازاریابی برنامه ریزی رسانه ای بازاریابی عملکرد فیلمنامه نویسی SEM رسانه های اجتماعی هویت بازاریابی کلامی تولید ویدئومحتوای وب کمپین آگاهی مدیریت کمپین نوشتن محتوا ردیابی تبدیل کپی رایتینگ اینفلوئنسر مارکتینگ تجزیه و تحلیل بازاریابی داشبورد بازاریابی استراتژی بازاریابی برنامه ریزی رسانه ای بازاریابی عملکرد فیلمنامه نویسی SEM رسانه های اجتماعی هویت بازاریابی کلامی تولید ویدئومحتوای وب کمپین آگاهی مدیریت کمپین نوشتن محتوا ردیابی تبدیل کپی رایتینگ اینفلوئنسر مارکتینگ تجزیه و تحلیل بازاریابی داشبورد بازاریابی استراتژی بازاریابی برنامه ریزی رسانه ای بازاریابی عملکرد فیلمنامه نویسی SEM رسانه های اجتماعی هویت بازاریابی کلامی تولید ویدئومحتوای وب کمپین آگاهی مدیریت کمپین نوشتن محتوا ردیابی تبدیل کپی رایتینگ اینفلوئنسر مارکتینگ تجزیه و تحلیل بازاریابی داشبورد بازاریابی استراتژی بازاریابی برنامه ریزی رسانه ای بازاریابی عملکرد فیلمنامه نویسی SEM رسانه های اجتماعی هویت بازاریابی کلامی تولید ویدئومحتوای وب بازاریابی کلامی تولید ویدئومحتوای وب سایتکمپین آگاهی مدیریت کمپین نوشتن محتوا ردیابی تبدیل کپی رایتینگ اینفلوئنسر مارکتینگ تجزیه و تحلیل بازاریابی داشبورد بازاریابی استراتژی بازاریابی برنامه ریزی رسانه ای بازاریابی عملکرد فیلمنامه نویسی SEM رسانه های اجتماعی هویت کمپین آگاهی مدیریت کمپین نوشتن محتوا ردیابی تبدیل کپی رایتینگ اینفلوئنسر مارکتینگ تجزیه و تحلیل بازاریابی داشبورد بازاریابی استراتژی بازاریابی برنامه ریزی رسانه ای بازاریابی عملکرد فیلمنامه 

هویت بصری انیمیشن/ لوگو موشن طراحی ست ادارای طراحی و اجرای غرفه طراحی اپلیکیشن طراحی بسته بندی عکاسی هنری و صنعتی چاپ طراحی UI طراحی UX طراحی و ساخت تیزر کمپین های بصری طراحی وب سایت هویت بصری انیمیشن/ لوگو موشن طراحی ست ادارای طراحی و اجرای غرفه طراحی اپلیکیشن طراحی بسته بندی عکاسی هنری و صنعتی چاپ طراحی UI طراحی UX طراحی و ساخت تیزر کمپین های بصری طراحی وب سایت هویت بصری انیمیشن/ لوگو موشن طراحی ست ادارای طراحی و اجرای غرفه طراحی اپلیکیشن طراحی بسته بندی عکاسی هنری و صنعتی چاپ طراحی UI طراحی UX طراحی و ساخت تیزر کمپین های بصری طراحی وب سایت هویت بصری انیمیشن/ لوگو موشن طراحی ست ادارای طراحی و اجرای غرفه طراحی اپلیکیشن طراحی بسته بندی عکاسی هنری و صنعتی چاپ طراحی UI طراحی UX طراحی و ساخت تیزر کمپین های بصری طراحی وب سایت هویت بصری انیمیشن/ لوگو موشن طراحی ست ادارای طراحی و اجرای غرفه طراحی اپلیکیشن طراحی بسته بندی عکاسی هنری و صنعتی چاپ طراحی UI طراحی UX طراحی و ساخت تیزر کمپین های بصری طراحی وب سایت هویت بصری انیمیشن/ لوگو موشن طراحی ست ادارای طراحی و اجرای غرفه طراحی اپلیکیشن طراحی بسته بندی عکاسی هنری و صنعتی چاپ طراحی UI طراحی UX طراحی و ساخت تیزر کمپین های بصری طراحی وب سایت هویت بصری انیمیشن/ لوگو موشن طراحی ست ادارای طراحی و اجرای غرفه طراحی اپلیکیشن طراحی بسته بندی عکاسی هنری و صنعتی چاپ طراحی UI طراحی UX طراحی و ساخت تیزر کمپین های بصری طراحی وب سایت طراحی بسته بندی عکاسی هنری و صنعتی چاپ طراحی UI طراحی UX طراحی و ساخت تیزر کمپین های بصری طراحی وب سایت هویت بصری انیمیشن/ لوگو موشن طراحی ست ادارای طراحی و اجرای غرفه طراحی اپلیکیشن طراحی بسته بندی عکاسی هنری و صنعتی چاپ طراحی UI طراحی UX طراحی و ساخت تیزر کمپین های بصری طراحی وب سایت هویت بصری انیمیشن/ لوگو موشن طراحی ست ادارای طراحی و اجرای غرفه طراحی اپلیکیشن طراحی بسته بندی عکاسی هنری و صنعتی چاپ طراحی UI طراحی UX طراحی و ساخت تیزر کمپین های بصری طراحی وب سایت

طراحی

ما یک سبک هنری متمایز را دنبال نمی کنیم.طراحی مبتکرانه، بدیع و با کیفیت از خصوصیات  بارز تیم طراحی حاشیه گرافیک می باشد.ما در طراحی با درک عمیق و جامع برند مورد نظر طراحی می کنیم.

 • هویت بصری
 • انیمیشن/ لوگو موشن
 • طراحی ست ادارای
 • طراحی و اجرای غرفه
 • طراحی اپلیکیشن
 • طراحی بسته بندی
 • عکاسی هنری و صنعتی
 • چاپ
 • طراحی UI
 • طراحی UX
 • طراحی و ساخت تیزر
 • کمپین های بصری
 • طراحی وب سایت

راه اندازی

ما برندها، محصولات، خدمات، اخبار یا…  را با دنیا به اشتراک می گذاریم. رویکرد ما ترکیبی از موقعیت سنجی، با اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف، می باشد.

 • راه اندازی برند
 • راه اندازی کمپین
 • راه اندازی استراتژی
 • ورود به بازار
 • تثبیت موقعیت
 • راه اندازی روابط عمومی
 • راه اندازی محصول
 • راه اندازی سرویس

راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت  راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی راه اندازی محصول راه اندازی سرویس راه اندازی برند راه اندازی کمپین راه اندازی استراتژی ورود به بازار تثبیت موقعیت راه اندازی روابط عمومی

استراتژی ارتباطات کپی رایتینگ نوشتن محتوا داشبورد Comms & PR ارتباطات بحران ارتباطات داخلی راه اندازی روابط عمومی نظارت بر رسانه ها طرح رسانه ای روابط رسانه ای آموزش رسانه برندسازی شخصی اعلامیه های مطبوعاتی استراتژی روابط عمومی و رسانه نظرسنجی های روابط عمومی فیلمنامه نویسی گفتارنویسی هویت کلامی استراتژی ارتباطات کپی رایتینگ نوشتن محتوا داشبورد Comms & PR ارتباطات بحران ارتباطات داخلی راه اندازی روابط عمومی نظارت بر رسانه ها طرح رسانه ای روابط رسانه ای آموزش رسانه برندسازی شخصی اعلامیه های مطبوعاتی استراتژی روابط عمومی و رسانه نظرسنجی های روابط عمومی فیلمنامه نویسی گفتارنویسی هویت کلامی استراتژی ارتباطات کپی رایتینگ نوشتن محتوا داشبورد Comms & PR ارتباطات بحران ارتباطات داخلی راه اندازی روابط عمومی نظارت بر رسانه ها طرح رسانه ای روابط رسانه ای آموزش رسانه برندسازی شخصی اعلامیه های مطبوعاتی استراتژی روابط عمومی و رسانه نظرسنجی های روابط عمومی فیلمنامه نویسی گفتارنویسی هویت کلامی استراتژی ارتباطات کپی رایتینگ نوشتن محتوا داشبورد Comms & PR ارتباطات بحران ارتباطات داخلی راه اندازی روابط عمومی نظارت بر رسانه ها طرح رسانه ای روابط رسانه ای آموزش رسانه برندسازی شخصی اعلامیه های مطبوعاتی استراتژی روابط عمومی و رسانه نظرسنجی های روابط عمومی فیلمنامه نویسی گفتارنویسی هویت کلامی استراتژی ارتباطات کپی رایتینگ نوشتن محتوا داشبورد Comms & PR ارتباطات بحران ارتباطات داخلی راه اندازی روابط عمومی نظارت بر رسانه ها طرح رسانه ای روابط رسانه ای آموزش رسانه برندسازی شخصی اعلامیه های مطبوعاتی استراتژی روابط عمومی و رسانه نظرسنجی های روابط عمومی فیلمنامه نویسی گفتارنویسی هویت کلامی استراتژی ارتباطات کپی رایتینگ نوشتن محتوا داشبورد Comms & PR ارتباطات بحران ارتباطات داخلی راه اندازی روابط عمومی نظارت بر رسانه ها طرح رسانه ای روابط رسانه ای آموزش رسانه برندسازی شخصی اعلامیه های مطبوعاتی استراتژی روابط عمومی و رسانه نظرسنجی های روابط عمومی فیلمنامه نویسی گفتارنویسی هویت کلامی

ارتباطات و روابط عمومی

ما در ارتباطات و روابط عمومی مثل یک تماس شخصی برخورد می کنیم. این بدان معناست که ما زمان بیشتری را صرف یافتن روزنامه نگار و زاویه مناسب برای داستان شما می کنیم.

 • استراتژی ارتباطات
 • کپی رایتینگ
 • نوشتن محتوا
 • داشبورد Comms & PR
 • ارتباطات بحران
 • ارتباطات داخلی
 • راه اندازی روابط عمومی
 • نظارت بر رسانه ها
 • طرح رسانه ای
 • روابط رسانه ای
 • آموزش رسانه
 • برندسازی شخصی
 • اعلامیه های مطبوعاتی
 • استراتژی روابط عمومی و رسانه
 • نظرسنجی های روابط عمومی
 • فیلمنامه نویسی
 • گفتارنویسی
 • هویت کلامی

هر آنچه را که توسعه می دهیم، آن را به روشی قابل دسترس، پویا و مقیاس پذیر توسعه می دهیم. ما از فناوری‌های مدرن استفاده می‌کنیم و راه‌حل‌هایی بر اساس استانداردهای بالای SEO، بومی‌سازی، تجربه کاربر و.. جز، مراحل کار توسعه وب است.

 • توسعه وب سایت
 • توسعه فروشگاه اینترنتی
 • ممیزی دسترسی
 • آموزش CMS
 • سئو
 • ردیابی تبدیل
 • داشبوردها
 • محصولات دیجیتال
 • میزبانی
 • یکپارچه سازی ها
 • محلی سازی ها
 • برنامه های موبایل
 • تجزیه و تحلیل کاربر

توسعه وب سایت شخصی توسعه وب سایت شرکتی توسعه فروشگاه اینترنتی امنیت وب سایت ممیزی دسترسی آموزش CMS سئو ردیابی تبدیل داشبوردها محصولات دیجیتال میزبانی یکپارچه سازی ها محلی سازی ها برنامه های موبایل تجزیه و تحلیل کاربر توسعه وب سایت شخصی توسعه وب سایت شرکتی توسعه فروشگاه اینترنتی امنیت وب سایت ممیزی دسترسی آموزش CMS سئو ردیابی تبدیل داشبوردها محصولات دیجیتال میزبانی یکپارچه سازی ها محلی سازی ها برنامه های موبایل تجزیه و تحلیل کاربر توسعه وب سایت شخصی توسعه وب سایت شرکتی توسعه فروشگاه اینترنتی امنیت وب سایت ممیزی دسترسی آموزش CMS سئو ردیابی تبدیل داشبوردها محصولات دیجیتال میزبانی یکپارچه سازی ها محلی سازی ها برنامه های موبایل تجزیه و تحلیل کاربر توسعه وب سایت شخصی توسعه وب سایت شرکتی توسعه فروشگاه اینترنتی امنیت وب سایت ممیزی دسترسی آموزش CMS سئو ردیابی تبدیل داشبوردها محصولات دیجیتال میزبانی یکپارچه سازی ها محلی سازی ها برنامه های موبایل تجزیه و تحلیل کاربر توسعه وب سایت شخصی توسعه وب سایت شرکتی توسعه فروشگاه اینترنتی امنیت وب سایت ممیزی دسترسی آموزش CMS سئو ردیابی تبدیل داشبوردها محصولات دیجیتال میزبانی یکپارچه سازی ها محلی سازی ها برنامه های موبایل تجزیه و تحلیل کاربر توسعه وب سایت شخصی توسعه وب سایت شرکتی توسعه فروشگاه اینترنتی امنیت وب سایت ممیزی دسترسی آموزش CMS سئو ردیابی تبدیل داشبوردها محصولات دیجیتال میزبانی یکپارچه سازی ها محلی سازی ها برنامه های موبایل تجزیه و تحلیل کاربر توسعه وب سایت شخصی توسعه وب سایت شرکتی توسعه فروشگاه اینترنتی امنیت وب سایت ممیزی دسترسی آموزش CMS سئو ردیابی تبدیل داشبوردها محصولات دیجیتال میزبانی یکپارچه سازی ها محلی سازی ها برنامه های موبایل تجزیه و تحلیل کاربر توسعه وب سایت شخصی توسعه وب سایت شرکتی توسعه فروشگاه اینترنتی امنیت وب سایت ممیزی دسترسی آموزش CMS سئو ردیابی تبدیل داشبوردها محصولات دیجیتال میزبانی یکپارچه سازی ها محلی سازی ها برنامه های موبایل تجزیه و تحلیل کاربر

مشتریان تبلیغات

برخی از مشتریان تبلیغات حاشیه گرافیک