کلوپ ورزشی رایان

طراحی برند

کلوپ ورزشی رایان در جهت تبلیغات و برندینگ، به آژانس تبلیغاتی حاشیه گرافیک مراجعه کرد. تیم گرافیک دیزاین حاشیه گرافیک با بررسی و کاوش‌های مختص به این برندینگ، مشغول طراحی لوگو، اوراق اداری و طراحی پکیج‌های تبلیغاتی (طراحی لباس، وسایل ورزشی) شدند. همچنین برای معرفی کلوپ ورزشی رایان دو بنر طراحی شد، تا مورد توجه مراجعه کنندگان کلوپ قرار بگیرد.