شرکت عسل طبیعی اصفهان

مارلین

شرکت عسل طبیعی اصفهان، با تولید عسل مارلین به آژانس تبلیغاتی حاشیه گرافیک مراجعه کرد و برای معرفی محصول خود خواستار طراحی لوگو، طراحی وب سایت، طراحی بسته بندی محصول و طراحی کاتالوگ شد. آژانس تبلیغاتی حاشیه گرافیک برای معرفی این برند به مشتریان بعد از طراحی لوگو متناسب و کاربردی، وب سایت عسل مارلین را به بخش‌های معرفی، تاریخچه، رویداد و اخبار، عسل درمانی، آشپزی، مقالات و ارتباط با ما، تقسیم کرد. همچنین برای معرفی عسل مارلین، دیگر سفارشات خواسته شده شرکت تولیدی عسل طبیعی اصفهان را با در نظر گفتن مشتریان احتمالی این شرکت به انجام رساند.