شرکت تارا پوشش

طراحی برند

شرکت تارا پوشش با هدف رفع نیازهای صنایع مختلف جهت توسعه برند سازمانی خود از آژانس تبلیغاتی حاشیه گرافیک درخواست بررسی و اجرای طراحی گرافیکی برای توسعه برند تارا پوشش را داشت. از همین جهت تیم گرافیک دیزاین آژانس تبلیغاتی حاشیه گرافیک برای توسعه و برندینگ شرکت تارا پوشش طراحی لوگو، طراحی هویت بصری، طراحی وب سایت و طراحی پکیج های تبلیغاتی را با در نظر گرفتن اصول طراحی و قواعد برندینگ و تبلیغات انجام داد.