شرکت انبوه‌سازان دیاموند

طراحی برند

شرکت انبوه سازان مسکن دیاموند برای برندینگ سازمانی خود از آژانس تبلیغاتی حاشیه گرافیک خواستار بررسی استراتژیک و اجرای تبلیغات شد. آژانس تبلیغات حاشیه گرافیک شعار مستحکم و خاص همچو الماس؛ را برای شرکت انبوه سازان مسکن دیاموند ایجاد کرد و هویت بصری این برند را همراه با وب سایتی جهت معرفی و اراِئه خدمات به مشتریان طراحی و ایجاد نمود.