دکتر امیرحسین نجفی

هویت بصری

آژانس حاشیه گرافیک برای تبلیغات دکتر امیرحسین نجفی، با بررسی و تحقیق شروع به طراحی لوگو، اوراق اداری و پکیج‌های مناسب دندان پزشکی کرد. سپس تیم سوشال مدیا حاشیه گرافیک فعالیت اکانت اینستاگرام دکتر نجفی را در داخل اینستاگرام شروع کردند (پیج اینستاگرام دکتر امیرحسین نجفی شامل طراحی و پشتیبانی بود.)