آرکا صنعت لیان شرق

شرکت آرکا صنعت لیان شرق نماینده رسمی شرکت موتوژن و الکتروژن به آژانس تبلیغاتی حاشیه گرافیک مراجعه کرد و برای معرفی خود خواستار طراحی لوگو، طراحی وب سایت، اینستاگرام مارکتینگ و هویت بصری شد. آژانس تبلیغاتی حاشیه گرافیک برای معرفی این برند به مشتریان بعد از طراحی لوگو متناسب و کاربردی، وب سایت فروشگاهی آرکا صنعت لیان شرق طراحی و اجرا کرد. همچنین برای معرفی آرکا صنعت لیان شرق، دیگر سفارشات خواسته شده شرکت آرکا صنعت لیان شرق را با در نظر گفتن مشتریان احتمالی این شرکت به انجام رساند.