فرم استخدام

کانون تبلیغات و ارتباطات حاشیه گرافیک

تذکر: فقط به فرم هایی ترتیب اثر داده خواهد شد که کامل وصحیح تکمیل شده باشند. لذا فرم زیر را با دقت و اطلاعات صحیح تکمیل کنید.

نام و نام خانوادگی:        تاریخ تولد:   (روز/ماه/سال)
وضعیت تاهل
مجرد متاهل
عکس پرسنلی:  
وضعیت نظام وظیفه (آقایان)   (معاف دائم، معافیت تحصیلی، پایان خدمت، در حال خدمت، غیرمشمول)
شغل مورد نظر
مدیر فروش / سرپرست فروش مسئول فروش/پرزنتر/بازاریاب بازاریاب تلفنی مسئول دفتر و منشی کارشناس تولید محتوا کارشناس دیجیتال مارکتینگ طراح گرافیک طراح وب/برنامه نویس وب یا موبایل

ارسال نمونه کار برای موارد مرتبط الزامی است. (فرمت .pdf یا .zip)

ارسال فایل:  
آدرس محل سکونت: 
     تلفن ثابت:   تلفن همراه:     
آدرس ایمیل:  آدرس وب سایت یا آی دی اینستاگرام: 
مدرک تحصیلی:     رشته تحصیلی:
سوابق شغلی، مدت و محل اشتغال:  
توانمندی ها و نرم افزارهای مسلط  
مایل به همکاری به چه صورت می باشید:   تمام وقت پاره وقت ساعتی دورکاری درصدی
حقوق پیشنهادی:  
نحوه آشنایی:  
توضیحات  

در صورتی که عدم صحت هر کدام از اطلاعات فوق ثابت شود، کانون میتوند بلافاصله و بدون هیچ تعهد و قید و شرطی به همکاری خود خاتمه دهد.

موافقم