pan

عکاسی پانوراما

       تصویر سراسر نما با زاویه ۱۸۰درجه

عکاسی پانوراما امروزه به عنوان یک تکنیک در عکاسی شناخته شده که در آن عکسهایی با زاویه دید بسیار عریض گرفته می شود و توسط آن شما می توانیـد تصـویر یک محیـط یا منـظره وسیع را بدون اینکه خیلی از سوژه مورد نظرتان فاصله بگیرید، داشته باشید .حاشیه گرافیک با بهره گیری از تکنیکهای حرفه ای در عکاس پانوراما تصویری وسیع تر از آنچه در توان لنز دوربین شماست ارائه می دهد.

   


Panorama_emamReza