۷ نکته اساسی در طراحی کاتالوگ

شاید شما تاکنون تجربه طراحی کاتالوگ یا بروشور داشته باشید و یا برای شرکت خود به یک طراح سفارش ...

اصول حرفه ای صفحه آرایی کتاب

صفحه‌آرایی، یک علم ‎است که متأسفانه در ایران، به آن‌ توجه زیادی نمی‌شود؛ به طوری که به محض ا...

خلاقیت در طراحی گرافیک

مقدمه خلاقیت، آن چیزی که همه طراحان گرافیک بدنبال آن هستند. آن چه که بیش از پارامترهای دیگر تم...

عناصر اصلی طراحی

▪ فضا    نخستین عنصر اساسی مورد نیاز در هر شکلی از هنر یا آفرینش طرح، فضا است. فضا بخشی است که ...

رنگ سفید در طراحی

سفید سمبل خلوص، بی گناهی، پاکی، آرامش و صلح است. رنگ سفید القاء کننده آرامش، صفا و آسایش است. س...

خلاقیت

خلاقیت یعنی چه؟ خلاقیت، توانایی ایجاد ایده‌های تازه از طریق ترکیب، تغییر یا دوباره استفاده ک...