exh

غرفه آرایی

طراحی و اجرای غرفه های نماشگاهی

از خدمات این مرکز در زمینه های نمایشگاهی و طراحی دکوراسیون، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی
۲- طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی
۳- ارایه انواع استندها و سازه های نمایشگاهی
۴- طراحی سه بعدی به عنوان پیش نمایش، قبل از اجرا


ghorfe_Bimeh
ghorfe_nosai
ghorfe_nosai2_Red